especimen de tipografia modular

06/2018

creació d’un especimen tipogràfic a través de mòduls variables.